Informacja

Nowe produkty

Najczęściej kupowane

Producenci

Brak producentów

Promocje

Brak promowanych produktów w tym momencie.

Dostawcy

REGULAMIN SKLEPU DOBRE MEDIA

 

 

Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) został sporządzony na podstawie przepisów prawa obowiązujących 

na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Postanowienia Regulaminu, wraz z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w sposób wyłączny i wyczerpujący określają zasady zawierania umów sprzedaży

za pośrednictwem sklepu internetowego sklep.dobremedia.org oraz określają zasady wykonywania tych umów,

prawa i obowiązki sklepu sklep.dobremedia.org oraz Klienta, a także zasady postępowania reklamacyjnego.

Przed złożeniem zamówienia Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu,

a złożenie zamówienia jest równoznaczne z jego zaakceptowaniem.

 

Operatorem sklepu internetowego sklep.dobremedia.org, dostępnego pod adresem http://www.dobremedia.org ,  jest Fundacja „Dobre Media Nowej Ewangelizacji” z siedzibą w Koszalinie (75-247), adres: ul. Franciszkańska 1, numer NIP: 6692517307, numer REGON: 321236760, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000423457 (dalej: Fundacja).

Akta rejestrowe Fundacji prowadzi Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego.

Do skutecznego złożenia zamówienia w sklepie internetowym Sklep.DobreMedia.org niezbędne jest dowolne urządzenie umożliwiające przeglądanie stron internetowych.

 

1. Pojęcia

Sklep - sklep internetowy działający pod adresem www.DobreMedia.org., prowadzący sprzedaż detaliczną towarów znajdujących się w jego ofercie, za pośrednictwem Internetu, prowadzony i administrowany przez „Dobre Media Nowej Ewangelizacji” z siedzibą w Koszalinie;

Dni robocze – kolejne dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Czas Realizacji Zamówienia - czas liczony od daty potwierdzenia przez Sklep przyjęcia zamówienia Klienta

do realizacji, w jakim Sklep winien skompletować zamówienie i przekazać Towar do wysłania,

przy wykorzystaniu wybranej przez Klienta formy dostawy, lub przygotować do osobistego odbioru Towaru przez Klienta w Punkcie Odbioru;

Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna

nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, dokonująca zakupu towarów będących w ofercie Sklepu;

Konto Klienta - baza zawierająca dane Klienta, w tym dane jego osobowe, służące do realizacji składanych zamówień, a także historię zamówień, preferencje Klienta dotyczące wybranych funkcjonalności Sklepu oraz dane dotyczące wpłat i nadpłat z tytułu zamówień;

Przelew bankowy - płatność wykonywana przez Klienta na rachunek bankowy Sklepu, za pośrednictwem rachunku bankowego lub poprzez wpłatę dokonaną za pośrednictwem operatora pocztowego;

Zapłata elektroniczna - płatność wykonywana przez Klienta na rachunek bankowy Sklepu za pośrednictwem systemów płatności internetowych, w tym kredytową kartą bankową;

Punkt Odbioru – lokal prowadzony przez „Dobre Media Nowej Ewangelizacji” z siedzibą w Koszalinie, oznaczony numerem 1, położony w Koszalinie przy ul. Franciszkańskiej 1, w którym Klient może osobiście odebrać Towar zamówiony w Sklepie;

Towary – rzeczy ruchome znajdujące się w ofercie Sklepu, fabrycznie nowe i objęte gwarancją producenta za wyjątkiem sytuacji, gdy wyraźnie zaznaczono inaczej), a także posiadające wszelkie atesty wymagane przez polskie prawo;

Biuro Obsługi Klienta – jednostka organizacyjna „Dobre Media Nowej Ewangelizacji” z siedzibą w Koszalinie zajmująca się realizacją zamówień złożonych przez Klienta, z którą możliwy jest kontakt za pośrednictwem numeru telefonu 506 429 888  oraz poczty email: sklep@DobreMedia.org

 

2. Przyjmowanie i realizacja zamówień

2.1. Sklep prowadzi sprzedaż Towarów za pośrednictwem sieci Internet. Informacje na temat oferowanych Towarów Sklep zamieszcza na stronie www.DobreMedia.org. Sklep dołoży wszelkich starań, aby towary prezentowane na jego stronie internetowej pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi Sklepu i dostawców Sklepu.

2.2. Zamówienia składane przez Klientów są przyjmowane poprzez formularz dostępny na stronie internetowej www.DobreMedia.org Niezwłocznie po złożeniu zamówienia do Klienta wysyłana jest wiadomość email potwierdzająca, że zamówienie zostało przez Sklep otrzymane.

2.3. Podczas dokonywania zamówienia Klient jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania, adresu email oraz telefonu kontaktowego.

2.4. Po komunikacie elektronicznym o otrzymaniu zamówienia, Sklep potwierdza Klientowi, drogą telefoniczną lub elektroniczną, przyjęcie zamówienia do realizacji. W przypadku wyboru płatności w formie Przelewu bankowego lub Zapłaty elektronicznej, warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest dokonanie płatności przez Klienta. Z chwila potwierdzenia przez Sklep przyjęcia zamówienia do realizacji umowa uważana jest za zawartą.

2.5. W zamówieniu Klient dokonuje:

  • wyboru zamawianych Towarów,
  • oznaczenia sposobu dostawy oraz adresu dostawy,
  • wyboru sposobu płatności ceny i kosztów dostawy.

2.6. Zamówienie złożone przez Klienta zostanie przyjęte przez Sklep do realizacji i potwierdzone pod warunkiem, że Towar jest dostępny w magazynie Sklepu lub u dostawców Sklepu.

W przypadku niedostępności części Towarów objętych zamówieniem Klient jest niezwłocznie informowany o stanie zamówienia i na tej podstawie podejmuje decyzje o dogodnym dla niego sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia).

2.7. W przypadku niedostępności całości Towaru objętego zamówieniem, Sklep niezwłocznie zawiadomi o tym Klienta i, w przypadku dokonania zapłaty ceny przez Klienta, niezwłocznie zwróci mu całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jednak nie później niż 30 dni od daty zawarcia umowy. Klient może podjąć decyzję o wykorzystaniu środków pieniężnych do dokonania zakupu innych towarów znajdujących się w ofercie Sklepu (świadczenie zstępcze).

2.8. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów i realizacja przez Sklep, zamówień na te Towary, następuje według kolejności otrzymanych zamówień, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.

2.9. Na wszystkie Towary zamówione w Sklepie wystawiane są dowody zakupu w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT. W przypadku życzenia Klienta wystawienia faktury VAT jest on zobowiązany dodatkowo do dokładnego wypełnienia w formularzu danych firmy oraz podania numeru NIP.

 

3. Zmiany w zamówieniach

3.1. Klient może wycofać złożone zamówienie w całości, a także dokonać zmiany w zamówieniu, do momentu wysłania zamówionego na jego podstawie Towaru przez Sklep lub dostawcę Sklepu.

3.2. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest tylko i wyłącznie poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta.

3.3. W celu ochrony interesu Klienta wszelkie modyfikacje w zamówieniach przekazywane przez Klienta będą przyjmowane przez Sklep do realizacji tylko w przypadku, gdy dyspozycja w tym zakresie zostanie przekazana z adresu email zarejestrowanego na Koncie Klienta.

 

4. Ceny Towarów

4.1. Wszystkie ceny Towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu podawane są w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto (tzn. zwierają wszelkie składniki, jak cła i podatki, w tym podatek VAT).

4.2. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

4.3. Podane ceny nie zawierają kosztu dostawy, który zależny jest od sposobu realizacji zamówienia, wybranego przez Klienta.

4.4. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych Towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, wyprzedaży bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie to nie ma wpływu na ceny Towarów zamówionych przez Klientów przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

 

5. Płatności

5.1. Klient może wybrać następujące formy zapłaty za zamówione Towary (dotyczy dostawy na terytorium Polski):

gotówką przy odbiorze przesyłki (za pobraniem), w przypadku dostarczenia zamówionego Towaru za pośrednictwem Poczty Polskiej, a także innego operatora pocztowego lub firmy kurierskiej,

  • Przelewem bankowym lub poprzez Zapłatę elektroniczną,
  • gotówką lub kartą bankową przy odbiorze Towaru w Punkcie Odbioru.

5.2. Towary z dostawą poza terytorium Polski mogą być opłacane tylko Przelewem bankowym lub poprzez Zapłatę elektroniczną. W celu uzyskania informacji o koszcie dostawy w takiej sytuacji prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.

5.3. W przypadku wybranych Towarów Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostawy Towaru lub form dokonania zapłaty za Towar.

5.4. W przypadku zamówienia przez Klienta Towarów wymagających sprowadzenia przez Sklep od dostawców Sklepu oraz o znacznej wartości, Sklep może wprowadzić wymóg zapłaty zaliczki.

5.5. W przypadku powstania nadpłat na Koncie Klienta, w związku z dokonanymi płatnościami za zamówione Towary, Klient ma prawo do wykorzystania nadpłaconych środków pieniężnych na zakupy innych Towarów w Sklepie lub do zwrotu nadpłaty, po potrąceniu kosztów realizacji zwrotu.

5.6. Za moment dokonania płatności, w przypadku płatności Przelewem bankowym, uważa się moment wpływu środków na rachunek bankowy Sklepu, zaś w przypadku Zapłaty elektronicznej ‑ pozytywny wynik autoryzacji transakcji.

5.7. Klient zobowiązany jest każdorazowo zapłacić cenę końcową, na którą składają się: cena Towaru, koszt dostawy oraz ewentualne koszty innych usług, jeżeli zostały one zamówione przez Klienta wraz z Towarem.

 

6. Dostawa

6.1.Czas Realizacji Zamówienia Towarów wynosi 48h od chwili potwierdzenia przez Sklep przyjęcia zamówienia do realizacji w przypadku zamówienia za pobraniem, oraz 48h od momentu dokonania zapłaty za towar przez klienta w przypadku zamówienie z płatnością z góry. W przypadku niemożności wysłania Towaru lub przygotowania do odbioru w Punkcie Odbioru, w tak oznaczonym terminie, Klient jest o tym informowany niezwłocznie przez pracownika Sklepu.

6.2. Dostawa Towaru realizowana jest, zgodnie z wyborem Klienta dokonanym przy składaniu zamówienia, w następujący sposób:

  • przesyłką pocztową nadaną u operatora pocztowego,
  • przesyłką realizowaną przez firmę kurierską,
  • poprzez odbiór osobisty w Punkcie Odbioru.

6.3. Klient ma obowiązek ocenić stan Towaru i jego zgodność z zamówieniem w momencie odbioru przesyłki - w obecności kuriera (pracownika operatora pocztowego) - a w przypadku stwierdzenia uszkodzenia Towaru winien on zażądać od kuriera (pracownika operatora pocztowego) sporządzenia protokołu reklamacyjnego, zawierającego opis uszkodzenia. Uszkodzony Towar wraz z dokumentem zakupu winien zostać zwrócony kurierowi (pracownikowi operatora pocztowego).

6.4. Koszt dostawy Towaru przesyłką pocztową oraz realizowaną przez firmę kurierską jest uzależniony od objętości i wagi Towaru.

6.5. Klient może także odebrać zamówiony Towar osobiście w Punkcie Odbioru, po uprzednim, obustronnym potwierdzeniu terminu.

6.6. Koszt dostawy Towaru w całości pokrywa Klient.

6.7. Koszt dostawy Towaru, zależnie od rodzaju dostawy, podawany jest do wiadomości Klienta przy wypełnianiu formularza zamówienia dostępnego na stronie internetowej www.DobreMedia.org.

Koszt ten jest wiążący dla Sklepu od chwili potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.

6.8. W momencie przyjęcia Towaru Klient zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór. Od momentu dokonania odbioru Towaru staje się on własnością Klienta.

7. Reklamacje

7.1. Jeżeli po przejściu własności Towaru na Klienta stwierdzi on wystąpienie w Towarze wad fabrycznych, może skorzystać z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u producenta Towaru lub we wskazanych przez producenta serwisach, lub też przeprowadzić procedurę reklamacyjną, związaną z udzieloną przez producenta gwarancją, za pośrednictwem Sklepu (dotyczy produktów objętych gwarancją producenta).

7.2. Prawo do złożenia reklamacji w Sklepie przysługuje Klientowi:

  • będącemu konsumentem – w każdym przypadku stwierdzenia niezgodności odebranej rzeczy ruchomej z zawartą umową, w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. – o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176, ze zmianami).
  • nie będącemu konsumentem - w każdym przypadku stwierdzenia wad fabrycznych Towaru i/lub uszkodzeń mechanicznych Towaru powstałych w trakcie dostawy, na zasadach określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93, ze zmianami),

7.3. W sytuacji zgłoszenia reklamacji do Sklepu Klient zobowiązany jest dostarczyć Towar objęty reklamacją, na własny koszt, pod następujący adres: 

 

 

Dział Reklamacji i Zwrotów Sklep.DobreMedia.org

ul. Franciszkańska 1, 75-247 Koszalin

7.4. Do Towaru objętego reklamacją należy dołączyć dowód zakupu Towaru w Sklepie (np. paragon fiskalny lub fakturę VAT) oraz wypełniony formularz reklamacyjny, dostępny na stronie internetowej www.Sklep.DobreMedia.org  zawierający dokładny opis stwierdzonych wad (niezgodności z umową) i przyczyn reklamacji. 

7.5. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego. W przypadku uznania reklamacji złożonej przez Klienta, będącego konsumentem, Towar jest doprowadzany do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. W takiej sytuacji Sklep zwróci Klientowi równowartość uiszczonej za Towar ceny lub zaoferuje inny Towar, dostępny w Sklepie i wybrany przez konsumenta (świadczenie zstępcze).

7.6. W przypadku, gdy przedmiotem reklamacji są gry komputerowe lub programy multimedialne, posiadające elektroniczny klucz aktywacyjny, dla zapewnienia najefektywniejszej realizacji uprawnień Klient winien skontaktować się bezpośrednio z ich producentem. W takiej sytuacji producent wyśle do Klienta drogą elektroniczną informację o przyczynach usterki i sposobie jej usunięcia.

7.7. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych na jego adres - za pobraniem.

7.8. Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie Towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie internetowej Sklepu, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora Klienta.

7.9 Koszt zwrotu Towaru, którego reklamacja została uznana, ponosi Sklep lub serwis producenta. W przypadku Towarów, których reklamacja została odrzucona, koszt zwrotu takiego Towaru pokrywa Klient.

 

8. Prawo odstąpienia od umowy

8.1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. - o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 1225, ze zmianami) Klient, będący konsumentem, może odstąpić od umowy, na podstawie której kupił Towar w Sklepie, bez podania przyczyny, w ciągu 10 dni od daty wydania mu Towaru. W przypadku skorzystania z takiego prawa Klient zobowiązany jest poinformować o tym Sklep składając stosowne oświadczenie, które może zostać wysłane pocztą na adres:
Dział Reklamacji i Zwrotów

DobreMedia.Org, ul. Franciszkańska 1, 75-247 Koszalin,

lub drogą e-mailową na adres: sklep@dobremedia.org

8.2. Towar zwracany przez Klienta będącego konsumentem, w związku z odstąpieniem od umowy, musi być kompletny (to jest zwrócony wraz z pełnym wyposażeniem i akcesoriami stanowiącymi jego integralną część, wydanymi Klientowi wraz z Towarem) oraz nie może nosić śladów korzystania z niego ponad zwykły zarząd Towarem. Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy nie obejmuje umów sprzedaży Towarów zawierających nagrania audialne i wizualne oraz dane zapisane na nośnikach informatycznych, jeżeli konsument usunął ich oryginalne opakowania.

8.3. Do zwracanego Towaru należy dołączyć dowód zakupu Towaru w Sklepie oraz wypełnione oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

8.4. Koszt zwrotu Towaru ponosi Klient. Klient ma również obowiązek należytego zabezpieczenia zwracanego Towaru, aby nie uległ on uszkodzeniu w czasie transportu. Jeżeli zwrócony Towar jest niekompletny,

lub nosi ślady niedozwolonego używania, Sklep ma prawo dochodzenia od Klienta odszkodowania w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa.

8.5. W przypadku odstąpienia od umowy Sklep dokona niezwłocznego zwrotu ceny, uiszczonej przez Klienta będącego konsumentem, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Sklep oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy.

 

9. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

9.1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. - o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. nr 180, poz. 1495) Klient, kupując sprzęt elektryczny lub elektroniczny, ma prawo zwrócić stary (zużyty) sprzęt tego samego rodzaju. Klient, który chce skorzystać z takiej możliwości, zobowiązany jest do dostarczenia zużytego sprzętu pod adres: Fundacja „Dobre Media Nowej Ewangelizacji” z siedzibą w Koszalinie (75-247), adres: ul. Franciszkańska 1

9.2. Koszt dostarczenia zużytego sprzętu ponosi Klient.

 

10. Ochrona danych osobowych

10.1. Złożenie zamówienia w Sklepie wymaga wyrażenia przez Klienta zgody na umieszczenie jego danych osobowych w bazie Fundacja „Dobre Media Nowej Ewangelizacji” z siedzibą w Koszalinie (75-247),

adres: ul. Franciszkańska 1 oraz na ich przetwarzanie przez ten podmiot, dla celów realizacji umowy.

Podanie przez Klienta danych osobowych wskazanych w zamówieniu oraz udzielenie zgody na ich przechowywanie i przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep. 

10.2. Klient ponosi odpowiedzialność za szkodę spowodowaną podaniem nieprawdziwych danych osobowych.

10.3. Dane osobowe udostępnione przez Klienta są przechowywane, przetwarzane, a także podlegają ochronie, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. - o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., Nr 102, poz. 926, ze zmianami), przed dostępem do nich przez nieuprawnione do tego osoby trzecie.

10.4.  Administratorem danych osobowych jest  „Dobre Media Nowej Ewangelizacji” z siedzibą w Koszalinie.

10.5. Klient ma prawo do wglądu, edycji oraz usuwania swoich danych osobowych administrowanych przez „Dobre Media Nowej Ewangelizacji” z siedzibą w Koszalinie.

10.6. Za zgodą Klienta, udzieloną w odrębnym, pisemnym oświadczeniu, jego dane osobowe mogą być przetwarzane również w celu dostarczenia materiałów informacyjnych oraz ofert marketingowych.

 

11.  Postanowienia końcowe

11.1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a „Dobre Media Nowej Ewangelizacji” z siedzibą w Koszalinie.

11.2. Opis Towarów prezentowanych na stronach Sklepu, a także ich ceny, stanowią informację handlową i nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Charakter wiążący, na potrzeby zawarcia umowy sprzedaży Towaru przez Klienta ze Sklepem, zyskują one z chwilą potwierdzenia przez Sklep przyjęcia do realizacji zamówienia złożonego przez Klienta.

11.3. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

11.4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 18 lutego 2014.

Treść Regulaminu jest dostępna pod adresem internetowym http://sklep.dobremedia.org/content/3-regulamin oraz w wersji pisemnej pod adresem Punktu Odbioru w Koszalinie.

11.5. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie internetowej Sklepu. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.